Chuối cô đơn
Ensete Glaucum, Snow Banana
Cây to có thể cao tới 5m, gốc cả ôm. Mang cây con từ rừng về 3 năm trước. Được 2 buồng, trái chín thơm rất dễ chịu, hạt to. Chín xong xả buồng xuống ươm cuối cùng cũng được chục cây con. Tỷ lệ nảy mầm rất thấp. Cây chỉ tái sinh bằng hạt, không nẩy chồi mọc thành bụi như chuối thường hay chuối hột rừng, cả vòng đời chỉ sống 1 mình,nên gọi Chuối cô đơn.

Comments Facebook