Độ lọc cầu thận, được kí hiệu trên kết quả xét nghiệm là GFR hoặc eGFR

GFR trên 90 là bình thường

Độ lọc cầu thận sẽ giảm theo tuổi già, điều này là bình thường, không phải do bệnh thận. Ước tính độ lọc cầu thận tương ứng với tuổi được trình bày trong bảng sau:

TUỔI

ĐỘ LỌC CẦU THẬN ƯỚC TÍNH

20–29 116
30–39 107
40–49 99
50–59 93
60–69 85
70+ 75

Bệnh thận mạn có những mức độ nào?

 

Mức độ nặng tăng dần từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 5. Chỉ số GFR xem như tương đương phần trăm chức năng thận, ví dụ GFR = 60 xem như chức năng thận còn 60%

Giai đoạn 1: Thận bị tổn thương, nhưng chức năng thận bình thường. GFR ≥ 90

Giai đoạn 2: Thận bị tổn thương, chức năng thận giảm nhẹ . GFR 60 – 89

Giai đoạn 3a: Chức năng thận giảm mức độ nhẹ đến trung bình, GFR 45 – 59

Giai đoạn 3b: Chức năng thận giảm mức độ trung bình đến mức độ nặng. GFR 30 – 44

Giai đoạn 4: Chức năng thận giảm mức độ nặng. GFR 15 – 29

Giai đoạn 5: Suy thận. GFR < 15

Nguồn tham khảo: https://www.kidney.org/atoz/content/gfr

Comments Facebook