Phân chia giai đoạn bệnh thận mạn theo Hội Thận học Quốc tế 2002, và chỉ định điều trị

Như vậy, có thể thấy khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh thận mạn, điều quan trọng nhất cần làm là phối hợp với bác sĩ điều trị để tìm ra nguyên nhân gây suy thận ( đôi khi là do tự thận bị hư bẩm sinh nhưng không theo dõi sức khỏe định kỳ nên không phát hiện ) và thực hiện nghiêm túc việc hạn chế tổn thương thận thêm. Nếu để diễn tiến bệnh đến giai đoạn 5, người bệnh phải lệ thuộc vào lọc máu định kỳ cho đến cuối đời.

Comments Facebook